UNDP GEF SGP destekli Yerel Yönetim Kreşleri İklim Değişikliğine Karşı Doğa Dostu Uygulama Merkezi Haline Geliyor Projesi’nin ikinci eğitimi 14.11.2023 tarihinde sevgili Sinem Sefa Akay ile birlikte gerçekleşti.

Çankaya Belediyesine bağlı Atlas Gündüz Bakımevi’nde gerçekleşen eğitim, okul öncesi eğitimcilerin katılımıyla gün boyu sürdü.

Eğitim Reformu Girişimi’nden Politika Analisti Sinem Sefa Akay ile birlikte ikinci eğitimin içerikleri aşağıda sıralanmıştır,

-Hak Temelli Yaklaşım Nedir? Neden Önemlidir?

-Çocuk Hakları

-Çocuk ve Çocukluk Nedir?

-İnsan Hakları Nedir? Çocuk Hakları Nedir?

-Çocuk Koruma ve Çocuk Güvenliği Nedir?

-Çocuk Katılımı

Önerilen Kaynaklar:

1- BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi, Çocuk Hakları Sözleşmesi Animasyon Filmi :

https://www.youtube.com/watch?v=oq3hMzoumPc&t=3s

2- BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Animasyonu

, https://www.youtube.com/watch?v=SFMBniadS3M

Çocuk Koruma Nedir?

“Çocuk koruma, çocukları etkileyen istismar, sömürü, ihmal ve her türlü şiddet risklerini önlemeye; çocukların bu risklerden korunması için uygun koruyucu ortam oluşturmaya ve bu tür vakalara müdahale etmeye yönelik önlemler, yapılar ve sistemlerdir. Çocuk koruma, belli bir ülkede devletin, uluslararası düzenlemelere bağlı olarak, kendi ailesi ve topluluğu içerisinde yaşamakta olan çocukları korumak üzere uygun koruma ortamları sağlamak üzere tasarladığı yasaları, politika ve sistemleri güçlendirmek üzere üstlendiği işi tanımlar.”*

Çocuk Güvenliği Nedir?

“Çocuk güvenliği  çocuğu çalıştığınız kurumun operasyonlarından, çalışanlarından ya da kurumunuz aracılığıyla çocukla temasa geçen kişilerin meydana getirebileceği potansiyel risklerden korumaktır. Çocuk güvenliği bir kurumun çocuklara karşı taşıdığı bir sorumluluktur. Bu sorumluluk şunları kapsar: kurum çalışanlarının (gönüllüler, stajyerler, danışmanlar gibi kurumu temsil edenler de dahil olmak üzere), kurum operasyonlarının, programlarının, kurumun hizmet aldığı veya iş birliği yaptığı paydaşların çocuklara hiçbir zarar vermediğinden emin olmaktır.”*

Çocuk Katılımı Nedir?

“Çocuk katılımı, çocukların görüşlerini serbestçe ifade etmeleri, bu görüşlerin dikkate alınması ve tüm çocukların ilgilendiği ya da ilgilenmeyi tercih ettiği karar alma süreçlerinde etkin rol almaları olarak tanımlanabilir.”*

*Hayata Destek Derneği, Çocuk Güvenliği Uygulama Rehberi’nden alınmıştır.

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir