Dünya Yaşasın Derneği olarak, günümüzün en büyük problemlerinden birinin tüketime dayalı hayat tarzı olduğunu düşünüyoruz. Bu alışkanlığın günümüzde iklim krizini tetikleyen en büyük etmenlerden biri olduğunu biliyoruz.

Sürdürülebilir, ekolojik hayat tarzını benimsemek, yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çocuklarla beraber öğrenmek ve deneyimlemek Dernek olarak en büyük hedefimizdir.

ÇİDEA Projesinin ana hedefi geleneksel üretim alanlarında iklim değişikliğine uyumlu, sürdürülebilir tarımsal biyolojik çeşitlilik yönetimi sağlayan arazi planlama ve peyzaj uygulamalarının geliştirilmesi, yerel düzeyde geleneksel bilgi ve yaklaşımlar ışığında iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik örneklerin duyurulması ve yaygınlaştırılması, çocukların doğayı sevme, koruma ve doğa ile bağ kurma yeteneklerinin geliştirilmesidir. Doğa temelli uygulamalarla çocuklarda doğa sevgisinin ve doğaya bağlılığın gelişimi ile doğanın ve çocuğun yüksek yararının desteklenmesi ve çocukların iklim krizinin etkilerine karşı güçlendirilmesini önemsiyor ve buna yönelik çalışmalar yapıyoruz.

ÇİDEA Projesinin hedefi Ankara’da, anaokulu seviyesindeki 60-72 ay yaş grubundan 320 çocuğun iklim, doğa, tarım, biyoçeşitlilik, ekosistem alanlarında bütünsel gelişimlerinin güçlendirilerek farkındalıklarının artırılmasıdır. Çocukların ve ilişkili toplumun iklim değişikliği ve günlük yaşam alışkanlıkları arasında ilişki kurmalarının sağlanması da proje hedefini destekleyen önemli bir unsurdur.

Ara Hedef 1: İlk hedefimiz, çocukların geliştirilecek doğa temelli öğrenme araçlarıyla doğa ile ilgili kavramları deneyimsel öğrenme ile hayatlarına entegre etmeleridir. Bu şekilde, iklim değişikliği ve doğa tahribatı konusunda farkındalıklarını arttırarak iklim krizine karşı bilinçli bir toplum yaratmayı hedefliyoruz.

Doğa temelli 6 başlık ile beraber çocuklara yönelik bir müfredat oluşturularak doğa ile ilgili kavramların yerinde ve uygulamalı olarak çocuklara öğretilmesi sağlanacaktır. Konunun uzmanlarıyla bir EkoRehber ekibi yetiştirilerek ekolojik tarım, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik konularında farkındalıkları arttırılacaktır.

Ara Hedef 2: İkinci hedefimiz, tarımsal uygulama alanında, çocukların tarımsal üretim ve biyoçeşitlilik konularında uygulamalı yöntemlerle bilgi edinmeleri ve doğa ile bağ kurmalarının sağlanmasıdır. Uygulamaların izlenmesi ve belgelenmesi, eğitimin ve yaklaşımımızın sürdürülebilir olmasının ana anahtarı olacaktır. Bu şekilde bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayıp, iklim krizine karşı bir birliktelik sağlamayı hedefliyoruz.

Bitki adaları, uygulama bahçeleri gibi alanlar üzerinden çocukların ilgisini çekecek etkinlikler düzenlenerek çocukların doğa ile bağ kurmaları sağlanacaktır. Fide yetiştirme gibi pratiklerle çocuklar toprak ile etkileşim kurarak, eğiticilerin yol göstermeleri ile tarımsal üretim ve biyoçeşitlilik konularında farkındalık kazanacaklardır.

Ara Hedef 3: Üçüncü hedefimiz, oluşturulan programın izleme ve değerlendirme çalışmaları ile üretilen bilginin ve deneyimin yaygınlaşmasının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Programın sonunda Doğa Temelli Eğitim Festivali’nin düzenlenmesi ile birlikte deneyim ve bilgi aktarımı sağlanacaktır. Tüm program sürecinde, Eko Rehberlerin geri bildirimleri de dikkate alınarak, müfredat uzmanlar tarafından revize edilecektir. Daha sonra bu program başka oluşumlara örnek teşkil edebilmesi için çeşitli yollarla benzer kuruluşlara duyurulacaktır.