YEREL YÖNETİM KREŞLERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DOĞA DOSTU UYGULAMA MERKEZİ HALİNE GELİYOR

ÇİDEA- Çocuklarla İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Kuşaklararası Aktarım Projesi kapsamında Ankara Gölbaşı ilçesi Ballıkpınar Mahallesi’nde bulunan MoniBostan’da 60-72 ay yaş grubu 388 çocuk ile beraber EkoRehberlerin yürütücülüğünde doğa eğitimleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

ÇİDEA, günümüz şartlarında dört duvar arasına sıkışmış beton şehirlerde yaşayan, hareket ve yaratıcılıkları sınırlandırılmış çocuklarımızın daha özgüvenli, yaratıcı, kendisi ve doğa ile barışık, takım çalışmasına yatkın, doğaya duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Proje, çocukların ve ilişkili toplumun, iklim değişikliği ve günlük yaşam alışkanlıkları arasında ilişki kurmalarının sağlanması, çocukların iklim krizine karşı güçlendirilmeleri ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik örneklerin oluşturulması ve yaygınlaştırılması ana hedefleri ile UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından desteklenmektedir.  

Proje kapsamında bir araya gelen uzman bir ekibin, 6 alanda (doğa okuryazarlığı, iklim, tohum, böcek-hayvan, kompost, tarım) oluşturduğu müfredatı önce EkoRehberlerin ardından çocukların uygulaması, çocukların ekoloji ve iklim okuryazarlığı edinerek gelecek yaşamlarında farkındalıklarını arttırarak ve yaşamları boyunca tüm ilişkilerine bu pratikleri yansıtabilmeleri asıl hedefimizdir.

Ekoloji, Çocuk Hakları ve Okul Öncesi alanlarında uzmanlaşmış kurul tarafından EkoRehberlere, Çocukluk, Çocuk Hakları, Erken Çocukluk, Tohum, Kompost, Agroekolojik Tarım, Biyoçeşitlilik, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İklim değişikliği, Geri- İleri Dönüşüm, Ekoloji ve İklim Okuryazarlığı eğitimleri ve Doğa Temelli Eğitim başlıkları etrafında çocuklara aktarılacak olan müfredat içeriği eğitimi MoniBostan’da verilmiştir. Bu eğitimin ardından, 60-72 ay yaş grubu 388 çocuk ile beraber MoniBostan arazisinde uygulamalar başlamıştır.

ÇİDEA Projesi devam ederken projenin sürdürülebilirliğini ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla GEF SGP UNDP destekli  ‘Yerel Yönetim Kreşleri İklim Değişikliğine Karşı Doğa Dostu Uygulama Merkezi Haline Geliyor’ Projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık. Çocukların okullarında onlara eşlik eden eğiticilerinin, iklim-doğa okur yazarlığı eğitimi, ekolojik farkındalık eğitimleri, okul öncesi çocuklar için doğa temelli eğitim uygulamaları ve bu uygulamaları pratiğe dökebilecek alanların sağlanması ile ÇİDEA Projesi’nin sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırmasını sağlamak istiyoruz.

Yerel Yönetim Kreşleri İklim Değişikliğine Karşı Doğa Dostu Uygulama Merkezi Haline Geliyor’ Projesi ile birlikte Çankaya Belediyesi Kreşler Müdürlüğüne bağlı çocuklarla çalışan 11 kreşte 144 eğitmenden, her okuldan 5 eğitmen olmak üzere 55 kişinin EkoRehberlik eğitimi alması sağlanacaktır. Bu şekilde her yıl 36-48 ay, 48-60 ay ve 60-72 ay yaş grubu 1.400’e yakın çocuğun bu müfredattan öğretmenleri sayesinde yararlanması sağlanmış olacaktır.

Proje kapsamınca Belediyeye ait 11 Kreşin açık alanlarının uygunluk durumuna göre Biyoçeşitlilik, Kardeş Bitkiler ve Agroekolojik İlkeler gözetilerek tarımsal uygulama alanları ve Böcek Oteli/Kuş Yuvaları yapılacak olup böylelikle çocukların biyoçeşitlilik ve ekosistem döngüsünü anlamalarını kolaylaştırmak ve böceklerin yaşam döngüsü içerisinde ki önemini kavramaları sağlanacaktır.

 

 

Proje sayesinde,

1- Okul Öncesi 1.400’e yakın çocuğun eğiticisi 55 eğitimcinin Ekoloji ve İklim Okuryazarı olması

2- İlişkili toplumun (çocuklar, aileleri, öğretmenler, EkoRehberler) karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik davranışlar edinmeleri (suyun tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm davranışları, atık azaltma, vb.) ve iklim krizi ile mücadele pratikleri geliştirmeleri

3- İlişkili toplumun (çocuklar, aileleri, EkoRehberler) bilgi ve farkındalık kazanması

 

4- Ankara’nın merkez ilçesinde 11 kreşin doğa dostu uygulama merkezine dönüşmesi

 

5- Her yıl, 36-48 ay, 48-60 ay ve 60-72-ay yaş grubu 1.400 e yakın çocuğun ve 55 eğitimcinin karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik davranışlar edinmeleri (suyun tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm davranışları, atık azaltma, vb.) ve iklim krizi ile mücadele pratikleri geliştirmeleri sağlanacaktır.

 

Proje boyunca programın izleme ve değerlendirme çalışmaları, üretilen bilginin ve deneyimin yaygınlaşmasının ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla öğretmenlerin bilgi ve tutumlarındaki değişiminin, çeşitli ölçme araçları ile izlenerek, uygulamaların sürece aktarım aşaması gözlemlenecektir.